RADIO 2M. Србија међу шљивама 23.10.2017. гост, Драгана Трифковић. Да ли Русија има резервну варијанту за КИМ?PHOTO: Драгана Трифковић, директор Центра за геостратешке студије

Објављен: milanmilenkоvic.com / Radio 2m. 23.10.2017.

Sajt adresa — milanmilenkоvic.com — Radio 2m МОЛИМО СЛУШАОЦЕ И ГЛЕДАОЦЕ ДА ДЕАКТИВИРАЈУ АД БЛОКЕР, ЈЕР ТИМЕ ПАСИВНО ПОМАЖЕТЕ РАДИО.