Новая книга — «Косово, Сербия и Россия»Опубликовано: ИА REGNUM. 27.09.2021

ИА REGNUM выпустило в свет сборник статей «Косово, Сербия и Россия» (Под редакцией В. Зотова; перевод с сербского Т. Стоянович. М.: Издательство ИА REGNUM, 2021). Текст представлен на двух языках — русском и сербском. В книгу вошли статьи:

ЧИТАТЬ (скачать): «Косово, Сербия и Россия» [0,54Mb PDF]

 • Модест Колеров / Модест Колеров. Глупост или издаја? Да ли ће Русија признати независност Косова? \ Глупость или измена? Признает ли Россия независимость Косово?
 • Јелена Гускова / Елена Гуськова. Београд је учинио све да се Албанци на Косову осећају као независни \ Белград сделал всё, чтобы албанцы Косово чувствовали себя независимыми.
 • Драгана Трифковић / Драгана Трифкович. Убиства, погроми, независност: кратак курс најновије историје Косова \ Убийства, погромы, независимость: краткий курс новейшей истории Косово……16-19
 • Млађан Ђорђевић / Младжан Джорджевич. Иза питања о статусу Косова крију се злочини и издаја \ За вопросом о статусе Косово кроются преступления и предательство.
 • Ана Филимонова / Анна Филимонова. Косовски Албанци немају никакво право на сопствену државу \ Никакого права на собственное государство у косовских албанцев нет.
 • Стеван Гајић / Стеван Гайич. Крах политике Александра Вучића \ Распад политики Александра Вучича.
 • Дејан Мировић / Деян Мирович. «Подела» Косова — заједнички пројекат српских власти и специјалних служби САД \ «Раздел» Косово — совместный проект властей Сербии и спецслужб США.
 • Марко Јакшић / Марко Якшич. Српско Косово 2020. године: људи потпуно изгубили поверење према Вучићу \ Сербское Косово в 2020 году: люди утратили остатки доверия к Вучичу.
 • Зоран Чворовић / Зоран Чворович. Ако Русија призна Косово, Срби ће се претворити у «балканске Пољаке» \ Если Россия признает Косово, сербы превратятся в «балканских поляков».
 • Татјана Стојановић / Татьяна Стоянович. После Вучића Србија неће имати шта да «предаје» на Косову \ После Вучича Сербии уже нечего будет сдавать в Косово……58-65
 • Владимир Зотов / Владимир Зотов. Косово је Русија: како да Москва не покопа саму себе на Балкану \ Косово — это Россия: как Москве не похоронить себя на Балканах.